Novinky & Aktualizácie

Prenájom CCTV

Diginet na FB

Diginet na google+

Diginet na Linkedin

CERTIFIKÁTY
 

Poskytujeme  riešenia v oblasti  IT, networkingu, bezpečnostných systémov, riadiacich systémov  a  elektroinštalácií

Diginet

Štruktúrovaná kabeláž:   optická kabeláž   mikrotrubičky   slaboprúdová kabeláž   kabeláž pre systémy spoločnej televízie   kabeláž pre bezpečnostné systémy   kabeláž pre riadiace systémy

 

Komunikácia:   LAN, WLAN, MAN, PON, FTTx   switche, firewall, servre, UPS   výpočtová technika   pracovné stanice, notebooky, tablety, tlačiarne   pobočkové telefónne ústredne   audiokonferencia   videokonferencia   telefóny   faxy

 

Bezpečnostné systémy:   ochrana osôb   ochrana majetku   elektronický zabezpečovací systém   elektronická požiarna signalizácia   požiarny evakuačný rozhlas   revízie   perimetrická ochrana priestorov   kamerové systémy CCTV

 

Riadiace systémy:   meranie a regulácia( MaR)   systém kontroly vstupu   dochádzkový systém   hotelový kartový systém   parkovací systém   integrácia systémov

 

Slaboprúdové systémy:   systémy audio a video vrátnika   intercom   jednotný čas   ozvučenie   komerčné ozvučenie priestorov   prezentačné technológie   projektory, zobrazovacie jednotky

 

Elektroinštalácia:   inteligentná elektroinštalácia   vnútorná elektroinštalácia   vonkajšia elektroinštalácia   káblové trasy   rozvádzače   výbava rozvádzačov   bleskozvod   vonkajšie osvetlenie   vnútorné osvetlenie   svietidlá   záložné zdroje   revízie